Garanti Şartları
Garanti Koşulları :
Sitemizde sattığımız ürünler aksi açıkça belirtilmediği sürece üretim hatalarına karşı Merinos AŞ. tarafından 2 yıl garanti altındadır. 

Bu ürünlerin onarım veya değişim işlemleri garanti veren firmalarca gerçekleştirilmektedir.

Merinos Müşteri Hizmetleri : 0 (212) 654 6950

Garanti Koşulları

 

1. Garanti süresi, halının teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Halının bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Merinos garanti kapsamındadır.


3. Halının garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Halının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ,halının servis istasyonuna ,servis istasyonunun olmaması durumunda, halının satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.


4. Halının garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Halının ;

• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dört den fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

• Tamiri için geçen azami sürenin aşılması,

• Servis istasyonunun mevcut bulunmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Halının kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.